máy chủ CSS ! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 UNLIMITED (ONLY) // c2Play.de ★ R 84.200.226.139:27015

Online
84.200.226.139:27015
Connect
Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích

Server players activity

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16/64
không có người chơi
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?