máy chủ CS GO ▶ cs-SopliCa.com ◀ [1 vs 1][Multi-Arena] :: 128TR : PRIME 80.72.33.53:27290

Online
80.72.33.53:27290
Connect
Add to favorites
Server là trong mục yêu thích
0
Like server
Likes

Server players activity

0
0
0
0
1
1
4
18
15
14
14
19
23
25
24
24
25
26
22
11
1
0
0
0
0/36
Discount promotion! — 20% for the first promotion
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
không có người chơi
1.
1'871
9:51:57
2.
1'607
7:31:37
3.
1'096
5:33:32
4.
1'026
5:25:51
5.
977
7:40:01
6.
914
5:51:30
7.
806
4:57:24
8.
719
3:33:19
9.
645
4:09:51
10.
632
3:36:22
11.
556
3:03:34
12.
548
3:23:31
13.
542
4:21:28
14.
536
2:40:50
15.
525
2:57:42
16.
522
2:51:15
18.
470
2:10:38
19.
422
2:03:54
20.
417
1:46:39
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?