máy chủ Zombie :: Net4ALL.RU :: 24/7 | FastDL|Rank|CS:GO|SSD 46.174.54.231:27015

connect 46.174.54.231:27015

giá 917

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
10
15
22
35
35
50
43
46
61
53
54
61
61
60
53
64
62
63
44
20
17
11
11
11
số lượng người chơi
11
/
64
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
0
10:28:12
3.
0
10:24
4.
0
1:11:15
5.
0
01:11
6.
0
06:45
7.
0
1:01:27
9.
0
3:30:53
10.
0
45:33
11.
0
1:04:24
cầu thủ hàng đầu
1.
1050
156:12:12
2.
780
147:51:47
3.
751
203:27:51
4.
619
61:12:16
5.
571
55:56:37
6.
547
81:33:15
7.
519
171:31:42
8.
440
87:56:33
9.
433
96:26:25
10.
364
107:37:15
11.
358
97:57:13
12.
320
68:23:50
13.
311
84:07:06
14.
277
61:24:15
15.
263
67:30:27
16.
246
71:42:07
17.
245
37:12:53
18.
245
28:56:09
19.
230
101:26:35
20.
221
63:28:30
21.
219
18:57:53
22.
170
58:34:29
23.
161
102:20:53
24.
158
11:06:52
25.
151
23:40:08
26.
149
65:55:44
27.
149
77:12:33
28.
148
67:05:01
29.
140
19:40:26
31.
134
29:43:44
32.
130
69:01:57
33.
126
19:51:53
34.
125
17:58:29
35.
124
84:03:23
36.
116
57:20:48
37.
108
20:38:18
38.
107
49:13:42
39.
104
17:35:48
40.
103
68:38:58
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
ze_tyranny_v5_csgo3
2.8%
ze_panic_escape_v3_2_e5
2.5%
ze_dreamin_v2_3
2.4%
ze_potc_p4
2.4%
ze_crazy_escape_v5_5_1
2.3%
ze_rev_a1_4
2.1%
ze_skill_escape_v10
2.1%
ze_predator_ultimate_p7
2.0%
ze_pirates_port_royal_v5_6
1.9%
ze_rooftop_madness_v1_9_csgo
1.9%
ze_starwars_v2fix_csgo3
1.8%
ze_s_a_m_v1_4
1.8%
ze_alien_shooter_v7_ps4
1.6%
ze_biohazard2_rpd_004_p3
1.5%
ze_fapescape_rote_v1_3
1.4%
ze_surf_sahok_p3
1.4%
ze_alien_mountain_escape_ffvii_
1.4%
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b08_ps
1.3%
ze_surf_vortex_v2_6
1.3%
ze_jurassicpark_escape_p
1.3%
bản đồ cuối
40m
ze_forest_a0_1
MAX 13
AVG 12
1h 0m
ze_industrial_dejavu_v3_3_3_e2_
MAX 29
AVG 20
1h 10m
ze_space_stationzz_go_v3
MAX 10
AVG 10
1h 30m
ze_atix_apocalypse_p3
MAX 13
AVG 12
1h 51m
ze_30_seconds__b21_p2
MAX 61
AVG 18
2h 22m
ze_jurassicpark_escape_p
MAX 55
AVG 27
3h 23m
ze_potc_iv_p3
MAX 29
AVG 22
3h 43m
ze_surf_facility_p4
MAX 25
AVG 14
4h 34m
ze_defense3002
MAX 24
AVG 22
4h 55m
ze_shroomforest3_p
MAX 48
AVG 40
5h 36m
ze_titanic_escape_v2_3_p
MAX 53
AVG 34
5h 46m
ze_dreamin_v2_3
MAX 64
AVG 60
6h 17m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 65
AVG 49
7h 7m
ze_rizomata_b44
MAX 64
AVG 61
7h 37m
ze_christmas_infection_p2
MAX 64
AVG 18
7h 58m
ze_mist_q3
MAX 65
AVG 54
8h 28m
ze_best_korea_v1
MAX 64
AVG 59
9h 9m
ze_doom3_v1_b3k
MAX 61
AVG 55
10h 10m
ze_blackmesa_remix_p2
MAX 56
AVG 56
10h 21m
ze_fapescape_rote_v1_3
MAX 64
AVG 61
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?