máy chủ CS GO [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

Online
217.79.188.156:27165
Connect
Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích

Server players activity

16
5
4
3
2
2
3
5
5
5
9
9
13
18
16
26
37
34
33
29
16
16
9
10
10/50
1.
0
18:53:11
3.
0
15:26
4.
0
16:01
5.
0
45:10
6.
0
1:09:31
7.
0
18:53:11
8.
0
1:05:02
10.
0
7:24:22
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?