máy chủ CS 1.6 NEW CsNatioN #Deathmatch 89.40.70.108:27024

Offline
89.40.70.108:27024
Connect
Add to favorites
Server là trong mục yêu thích
0
Like server
Likes
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến

Server players activity

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?