máy chủ CS 1.6 Half-Life 89.34.25.56:27015

Online
89.34.25.56:27015
Connect
Add to favorites
Server là trong mục yêu thích
0
Like server
Likes

Server players activity

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/14
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
không có người chơi
1.
875
10:36:31
2.
575
9:51:06
3.
570
14:22:23
4.
393
4660:20:15
5.
391
933:45:53
6.
383
15:07:39
7.
380
4660:20:15
8.
369
1624:22:12
9.
357
598:25:49
10.
351
1301:40:23
11.
344
4660:20:15
12.
319
3:19:31
13.
305
4557:48:37
14.
301
4:05:59
15.
299
4660:20:15
16.
280
2:10:23
17.
268
816:44:38
18.
264
46:32
19.
260
4660:20:15
20.
259
1428:51:50
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?