máy chủ CS 1.6 JoinGame.kz Game Hosting 82.200.174.196:27058

Offline
82.200.174.196:27058
Connect
Add to favorites
Server là trong mục yêu thích
0
Like server
Likes
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến

Server players activity

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?