máy chủ CS 1.6 [UA] #1 ЕДИНАЯ УКРАИНА | 18+ 31.28.170.103:27022

Offline
31.28.170.103:27022
Connect
Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến

Server players activity

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?