máy chủ CS 1.6 Bosnien Auto-Mix #1 193.192.59.222:27036

Online
193.192.59.222:27036
Connect
Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích

Server players activity

0
0
0
0
6
10
10
5
6
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
0
0
0
0/10
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?