Thêm vào Counter-Strike máy chủ để giám sát

Này các cậu! Bạn có thể thêm riêng của bạn Counter-Strike máy chủ trên trang này để theo dõi trên trang web của chúng tôi mà không có bất kỳ tiền lương và đăng ký.

Nó không quan trọng nếu bạn sẽ thêm máy chủ của riêng bạn hoặc một yêu thích nơi mà bạn thích chơi với bạn bè. Chúng tôi vui mừng khi thấy ở đây tất cả mọi người: máy chủ lưu trữ hoặc chỉ chơi. Rất đơn giản: nhập địa chỉ máy chủ, bấm vào nút "Add" và từ đó máy chủ lúc này sẽ được thêm vào theo dõi.

Có lợi nhuận khác: bạn sẽ có cơ hội để quan sát thống kê máy chủ của bạn, giá máy chủ, máy chủ chia sẻ liên kết cá nhân và vv Chúng tôi thực sự hy vọng chúng tôi có thể giúp bạn để quảng bá máy chủ của bạn trong các trang web. Chúc may mắn!