Add game server to monitoring

Này các cậu! Bạn có thể thêm riêng của bạn CS, Minecraft, HL, TF, L4D, Garry's Mod, ARMA, Rust, ARK, CoD, 7DTD and GTA máy chủ trên trang này để theo dõi trên trang web của chúng tôi mà không có bất kỳ tiền lương và đăng ký.

Nó không quan trọng nếu bạn sẽ thêm máy chủ của riêng bạn hoặc một yêu thích nơi mà bạn thích chơi với bạn bè. Chúng tôi vui mừng khi thấy ở đây tất cả mọi người: máy chủ lưu trữ hoặc chỉ chơi. Rất đơn giản: nhập địa chỉ máy chủ, bấm vào nút "Add" và từ đó máy chủ lúc này sẽ được thêm vào theo dõi.

  • Free and without registration
  • 24 hour monitoring
  • Detailed server statistics
  • Players top & statistics
  • Maps statistics
  • máy chủ trò chuyện
  • Server promotion