Bản đồ surf_machine4_go_b2: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
surf_machine4_go_b2.zip 6.2MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
upload b2
Team4Fun.eu.lnk 1.5KB
csgo
maps
surf_machine4_go_b2.bsp 16.4MB
screenshots
surf_machine4_go_b2
surf_machine4_go_b20000.jpg 312.8KB
surf_machine4_go_b20001.jpg 223.6KB
surf_machine4_go_b20002.jpg 311.4KB
surf_machine4_go_b20003.jpg 376.3KB
surf_machine4_go_b20004.jpg 288.9KB
surf_machine4_go_b20005.jpg 276.5KB
surf_machine4_go_b20006.jpg 410.9KB
surf_machine4_go_b20007.jpg 272.7KB