Bản đồ de_aztec_b2: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_aztec_b2.zip 13.9MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
de_aztec_b2
maps
de_aztec_b2.bsp 30.9MB
de_aztec_b2.kv 700B
de_aztec_b2.nav 968.1KB