Bản đồ de_anarchy: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_anarchy.zip 3.1MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
maps
de_anarchy.bsp 7.6MB
de_anarchy.jpeg 182.1KB
de_anarchy.kv 519B
de_anarchy.nav 295.5KB
resource
overviews
de_anarchy_radar.dds 3.0MB