Bản đồ jb_tubing: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
jb_tubing.zip 7.2MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
maps
JB_Tubing.bsp 5.7MB
JB_Tubing.res 188B
sound
brgames_maps
brg_cps_haha.wav 23.1KB
brg_cps_woupi.wav 19.5KB
you2
123.wav 213.1KB
12301.wav 1.8MB
aaamtr.wav 640.2KB
click.wav 2.6KB
shot.wav 24.8KB
spin.wav 36.5KB
ukukukukukuk.wav 3.7MB