Bản đồ jail_mrufka_fix: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
jail_mrufka_fix.zip 3.2MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
jb_mrufka
cstrike
maps
jail_Mrufka_fix.bsp 3.1MB
jail_Mrufka_fix.res 449B
sound
jb_mrufka1.wav 729.0KB
jb_mrufka2.wav 491.1KB
jb_mrufka3.wav 819.6KB