Bản đồ fy_pyrex: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
fy_pyrex.zip 3.2MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
cstrike
gfx
env
3dmfallsbk.tga 192.0KB
3dmfallsdn.tga 192.0KB
3dmfallsft.tga 192.0KB
3dmfallslf.tga 192.0KB
3dmfallsrt.tga 192.0KB
3dmfallsup.tga 192.0KB
maps
fy_pyrex.bsp 2.0MB
fy_pyrex.nav 50.9KB
fy_pyrex.res 528B
models
da
az_korni_med_x3.mdl 214.3KB
bugs.mdl 11.7KB
ivy01.mdl 268.4KB
moby_tikitorch1.mdl 56.4KB
sound
da
fire.wav 36.8KB
maya_forest1.WAV 2.1MB