Bản đồ deathrun_raykium_x: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
deathrun_raykium_x.zip 5.1MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
deathrun_raykium_x
maps
deathrun_raykium_x.bsp 6.8MB
deathrun_raykium_x.res 1.3KB
models
deathrun_hexfforzel_k
helix.mdl 31.3KB
sound
deathrun_bbr
deathrun_bbr.wav 2.4MB