Bản đồ de_dust2_snow: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
de_dust2_snow.zip 1.5MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
maps
de_dust2_snow.bsp 2.6MB
de_dust2_snow.res 405B
sound
ambience
wind.wav 142.1KB