Bản đồ cs_assault_mega: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
cs_assault_mega.zip 790.1KB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
cs_assault_mega.bsp 2.5MB