Bản đồ bhop_skill2_old_100fps: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
bhop_skill2_old_100fps.zip 2.4MB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
0
Người chơi
0
Đánh giá
0
file bản đồ
cstrike
maps
bhop_skill2_old_100fps.bsp 5.1MB