Bản đồ aim_headshot: tải về các tập tin, ảnh chụp màn hình bản đồ

Tải về bản đồ
aim_headshot.zip 106.0KB
Thêm bản đồ vào mục yêu thích
Bản đồ là trong mục yêu thích
Bản đồ cổ phiếu cho bạn bè
máy chủ
13
Người chơi
85
Đánh giá
0
file bản đồ
aim_headshot.bsp 493.4KB
aim_headshot.nav 62.0KB
aim_headshot.res 240B