Tải về Counter-Strike GO (Global Offensive) Tập tin cài đặt

Tải về tập tin mà không có lương và đăng ký:

Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part1.rar
Tập tin phần № 1
Kích thước tập tin
1.9GB
Định dạng file
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part2.rar
Tập tin phần № 2
Kích thước tập tin
1.9GB
Định dạng file
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part3.rar
Tập tin phần № 3
Kích thước tập tin
475.0MB
Định dạng file
rar