Tải về Counter-Strike 1.6 tập tin cài đặt

Tải về tập tin mà không có lương và đăng ký:

Counter-Strike_1.6_game_eng.zip
Kích thước tập tin
228.5MB
Định dạng file
zip