เซิร์ฟเวอร์ CSS www.Saigns.de # AZTEC ONLY # Ranking, LowPing 62.141.42.31:27017

Online
62.141.42.31:27017
Connect
Add to favorites
เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการโปรด
0
Like server
Likes

Server players activity

32
29
28
28
28
27
29
31
33
33
34
31
30
32
34
36
36
37
36
35
40
39
40
36
36/64
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
1.
247
1:23:24
2.
242
19:54:57
3.
214
3:01:54
4.
172
19:54:57
5.
158
19:54:57
6.
131
19:54:57
7.
106
9:16:45
8.
81
19:54:57
9.
76
1:25:34
10.
73
1:05:32
11.
72
19:54:57
12.
60
1:12:12
14.
52
19:54:57
15.
47
19:54:57
16.
41
22:24
18.
30
19:54:57
19.
29
19:54:57
20.
26
19:54:57
21.
25
19:54:57
22.
22
19:54:57
23.
18
19:54:57
24.
15
19:54:57
25.
14
19:54:57
26.
13
19:54:57
27.
11
19:54:57
29.
8
19:54:57
30.
7
19:54:57
31.
6
19:54:57
32.
5
19:54:57
33.
4
19:54:57
34.
1
19:54:57
35.
0
08:49
36.
0
19:54:57
1.
29'259
228:08:04
2.
16'800
171:45:47
3.
16'501
131:39:04
4.
15'688
305:45:18
5.
14'790
173:48:47
6.
14'313
842:44:40
7.
13'427
67:11:51
8.
12'613
75:33:35
9.
11'870
71:15:01
10.
10'852
215:47:05
11.
10'520
116:34:00
12.
10'054
185:19:34
13.
10'020
97:58:17
14.
9'544
171:30:57
15.
9'190
112:35:27
16.
8'658
118:14:45
17.
8'653
76:04:17
18.
8'582
89:51:02
19.
8'187
83:07:57
20.
7'966
81:24:53
ต้องการ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ สำหรับการแชท
คุณต้องการที่จะใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือไม่