เซิร์ฟเวอร์ CS 1.6 YuzNjaC! Public Alfa 193.104.68.42:27016

Online
193.104.68.42:27016
Connect
Add to favorites
เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการโปรด
0
Like server
Likes

Server players activity

9
4
3
2
3
2
3
7
14
13
26
26
26
23
31
27
28
26
27
29
29
27
30
21
21/32
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
2.
14
1:05:06
3.
11
1:35:42
4.
10
1:24:43
5.
10
23:23
6.
10
42:04
7.
9
1:17:25
8.
8
1:09:57
9.
5
16:37
10.
5
1:27:19
11.
5
1:43:22
12.
3
25:58
13.
3
23:24
14.
2
19:31
15.
2
22:28
16.
1
12:23
17.
1
2:46:11
18.
0
11:41
19.
0
13:40:09
20.
0
13:40:09
21.
0
13:43
1.
17'025
207:17:38
2.
7'921
243:24:09
3.
5'354
100:39:06
4.
5'237
95:07:51
5.
4'669
115:32:25
6.
3'142
54:00:28
7.
2'546
119:29:54
8.
2'477
46:20:50
9.
2'086
221:14:56
10.
1'866
70:03:27
11.
1'590
102:45:25
12.
1'585
419:05:04
13.
1'575
71:45:37
14.
1'562
27:33:41
15.
1'496
85:14:54
16.
1'482
75:01:12
17.
1'340
50:15:31
18.
1'325
88:25:56
19.
1'306
91:40:02
20.
1'299
353:16:33
คุณต้องการที่จะใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือไม่