แผนที่ ze_jurassicpark2_v1: ดาวน์โหลดไฟล์ภาพหน้าจอแผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่
ze_jurassicpark2_v1.zip 5.2MB
เพิ่มแผนที่ในรายการโปรด
แผนที่ที่อยู่ในรายการโปรด
แผนที่แบ่งปันให้เพื่อน
เซิร์ฟเวอร์
0
ผู้เล่น
0
อันดับ
0
ไฟล์แผนที่
cstrike
maps
ze_jurassicpark2_v1.bsp 5.8MB
ze_jurassicpark2_v1.res 893B
models
ze_jurassicpark2_v1
dino2.mdl 178.0KB
fakel.mdl 73.7KB
heli_jairo.mdl 307.8KB
penta2.mdl 146.8KB
telefon_jairo.mdl 438.9KB
torre_jairo2.mdl 40.2KB
sound
bigexplosion_jairo.wav 165.9KB
rescate_jairo.wav 122.7KB
ze_jurassicpark2_v1
helicopter.wav 509.1KB
roar3.wav 105.7KB
ze_jurassicpark_v2
carstart.wav 44.2KB
sprites
fire2.spr 273.1KB