เชิญเพื่อน 10 ไปยังเว็บไซต์
และได้รับฟรี boost สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

มันเป็นเรื่องง่าย:

1

ลงทะเบียนบนเว็บไซต์

Quick login:
Login by e-mail:
Registration
Restore password
2

ส่งเชิญเชื่อมโยงไปยังเพื่อน

3

แม้ผู้ใช้ 10 คนลงทะเบียนคุณ `จะได้รับเซิร์ฟเวอร์ฟรี boost (Counter-Strike 1.6 หรือ Global Offensive) ในเว็บไซต์เป็นเวลา 7 วัน