Karta kz_ok: ladda ner filer, kartskärm

nedladdning karta
kz_ok.zip 1.7MB
Lägg karta till favoriter
Map är i favoriter
aktie karta till vänner
servrar
0
spelare
0
Betyg
0
kartfiler
kz_ok
maps
kz_ok.bsp 3.2MB
models
kz_ok
autito.mdl 208.1KB
barrilexplo.mdl 136.4KB
heliche.mdl 301.8KB
sound
kz_ok
helisound.wav 123.9KB
sprites
kz_ok
bkz_ok_flared.spr 4.8KB