सर्भर Diwat[#26][Slender]-Server 94.199.180.130:28200

connect 94.199.180.130:28200

दर्जा 137

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
खेलाडी रकम
3
/
18
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
256
19:00
2.
255
12:49
3.
25
49:42
4.
24
2:36:05
5.
20
55:27
6.
17
1:37:30
7.
13
1:02:52
8.
13
42:33
10.
11
1:02:47
11.
10
27:01
12.
10
54:03
13.
8
1:02:31
14.
7
28:57
15.
6
30:44
17.
6
24:44
18.
5
1:09:39
19.
5
30:14
20.
5
50:53
21.
5
2:41:02
23.
5
24:48
24.
5
24:46
25.
5
1:40:25
27.
4
03:46
28.
4
20:49
29.
4
24:27
30.
4
04:13
31.
3
37:26
32.
3
06:43
33.
3
22:36
34.
3
20:15
35.
3
22:45
39.
2
1:00:05
40.
2
25:40
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?