नक्सा kz_mickypuff_lc: डाउनलोड फाइलहरू, नक्सा स्क्रिनसटहरू

डाउनलोड नक्शा
kz_mickypuff_lc.zip 518.3KB
मनपर्ने नक्शा थप्न
नक्सा मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर नक्शा
सर्भर
0
खेलाडी
0
दर्जा
0
नक्सा फाइलहरू
maps
kz_mickypuff_lc.bsp 617.2KB
models
ancient
Xen_grass2.mdl 197.8KB
grass.mdl 22.8KB
tree3.mdl 143.1KB
tree4.mdl 98.8KB
sound
jungle.wav 135.0KB