डाउनलोड Counter-Strike GO (Global Offensive) स्थापना फाइल

कुनै पनि भुक्तानी र दर्ता बिना फाइलहरू डाउनलोड:

Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part1.rar
फाइल भाग № 1
फाइल आकार
1.9GB
फाइल ढाँचा
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part2.rar
फाइल भाग № 2
फाइल आकार
1.9GB
फाइल ढाँचा
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part3.rar
फाइल भाग № 3
फाइल आकार
475.0MB
फाइल ढाँचा
rar