डाउनलोड Counter-Strike 1.6 स्थापना फाइल

कुनै पनि भुक्तानी र दर्ता बिना फाइलहरू डाउनलोड:

Counter-Strike_1.6_game_eng.zip
फाइल आकार
228.5MB
फाइल ढाँचा
zip