दान Tsarvar

तपाईं हाम्रो साइट आनन्द र गर्न चाहनुहुन्छ भने Tsarvar सक्रिय, तपाईं परियोजना आर्थिक मदत गर्न सक्छ विकास गरे। एक दान प्राप्त सबै पैसा, साइट को नयाँ वर्गहरु को विकास गर्न जाने र हालको अध्याय को इन्टरफेस सुधार।

इतिहास र दान विवरण गोप्य हो। तपाईं आगंतुकों लागि आफ्नो दान प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ भने, "प्रकाशित" टिकटिक।

स्थानान्तरण गर्न रकम चयन
USD
स्थानान्तरण
धन्यवाद
प्रशासन Tsarvar भवदीय तपाईं हाम्रो परियोजनामा ​​सामाग्री समर्थन प्रदान लागि धन्यवाद! हामी प्रशंसक लागि उच्च गुणस्तरीय प्रयोगकर्ता-अनुकूल र उपयोगी साइट विकास गर्न जारी हुनेछ Counter-Strike । तपाईं मित्र धन्यवाद!