Газрын зураг de_osna: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
de_osna.zip 509.8KB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
0
тоглогчид
0
Үнэлгээгээр
0
газрын зураг файлууд
biggi11.log 57.4KB
biggi11.prt 247.0KB
biggi11.vmf 2.4MB
biggi11.vmx 2.4MB