Газрын зураг surf_city: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
surf_city.zip 1.0MB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
0
тоглогчид
0
Үнэлгээгээр
0
газрын зураг файлууд
surf_city
cstrike
maps
surf_city.bsp 4.1MB
surf_city.res 394B
overviews
surf_city.bmp 769.1KB