Газрын зураг aim_rooms: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
aim_rooms.zip 60.4KB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
0
тоглогчид
0
Үнэлгээгээр
0
газрын зураг файлууд
maps
aim_rooms.bsp 199.5KB