сервер CS 1.6 [Fleshas.lt] Surf[HIGH XP] 24/7 cs.fleshas.lt:27016

Online
cs.fleshas.lt:27016
Connect
Add to favorites
Серверот е во омилени
0
Like server
Likes

Server players activity

4
3
3
7
7
4
8
8
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
3
9
9/32
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
3.
9
09:06
4.
2
09:06
5.
2
09:04
7.
1
09:04
8.
0
3:00:09
9.
0
3:00:09
1.
11'735
63:23:17
2.
8'262
70:13:13
3.
5'871
60:40:34
4.
4'828
38:34:36
5.
4'362
29:54:32
6.
3'455
12:23:56
7.
3'430
12:00:55
8.
3'311
19:29:03
9.
3'246
18:39:26
10.
2'746
22:35:48
11.
2'729
11:38:47
12.
2'520
28:50:31
13.
2'446
17:47:17
14.
2'344
8:52:37
15.
2'309
9:18:10
16.
2'286
17:33:15
17.
2'283
9:08:02
18.
2'230
21:14:30
19.
2'152
7:54:03
20.
2'132
16:16:54
Дали сакате да го внесете овој сервер за вашиот веб-сајт?