сервер CS 1.6 Old-School - Dust/Dust2 Only New IP:91.211.247.230:27019 78.56.9.125:27019

Online
78.56.9.125:27019
Connect
Add to favorites
Серверот е во омилени
0
Like server
Likes

Server players activity

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22/32
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
1.
0
1:14:25
2.
0
2:05:37
3.
0
1:29:21
5.
0
1:33:37
7.
0
2:26:57
8.
0
1:40:01
9.
0
36:01
10.
0
1:46:25
11.
0
40:17
12.
0
1:05:53
14.
0
1:10:09
16.
0
1:03:45
17.
0
1:33:37
18.
0
1:01:37
19.
0
1:33:37
20.
0
2:12:01
21.
0
1:20:49
22.
0
1:31:29
1.
0
1239:45:23
2.
0
1195:31:12
3.
0
1188:30:56
4.
0
1205:04:26
5.
0
1188:41:36
6.
0
1214:28:16
7.
0
1193:27:28
8.
0
1229:37:04
9.
0
1215:45:04
10.
0
1209:48:48
11.
0
1204:41:36
12.
0
1212:28:48
13.
0
1205:37:53
14.
0
1203:12:00
15.
0
1177:08:16
16.
0
1206:34:40
17.
0
1204:09:36
18.
0
1205:43:28
19.
0
1189:00:48
20.
0
1192:06:39
Треба да се логирате во страницата за разговор
Дали сакате да го внесете овој сервер за вашиот веб-сајт?