سرور CS GO [SVIDA.org] CS:GO DM aim_redline 89.252.12.146:27020

Online
89.252.12.146:27020
Connect
اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است

Server players activity

10
9
7
9
8
6
10
8
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
6
2
3
2
2/16
1.
0
62:55:22
2.
0
45:39:56
1.
10'732
21:14:27
2.
8'797
42:55:47
3.
6'808
23:55:46
4.
6'510
19:29:52
5.
6'338
38:17:16
6.
6'314
23:03:56
7.
5'410
14:10:01
8.
5'304
12:44:16
9.
5'044
15:42:41
10.
4'684
21:02:36
11.
4'026
10:18:51
12.
3'678
10:20:10
14.
3'640
7:15:39
15.
3'297
6:11:43
16.
3'246
11:06:45
17.
3'209
8:59:34
18.
3'150
5:41:36
19.
3'107
6:42:10
20.
3'033
10:01:38
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟