سرور CS GO [BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2| 217.79.188.156:27165

Online
217.79.188.156:27165
Connect
اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است

Server players activity

13
18
16
26
37
34
33
29
16
16
9
10
9
9
7
4
1
1
3
2
4
5
7
10
10/50
1.
0
02:38
2.
0
6:54:30
3.
0
05:52
4.
0
2:31:07
5.
0
6:54:30
6.
0
03:06
8.
0
09:04
9.
0
07:34
1.
0
05:39
2.
0
05:11
3.
0
28:09
4.
0
06:04
6.
0
47:52
7.
0
17:44
9.
0
20:26
11.
0
21:08
12.
0
15:44
13.
0
17:53
15.
0
2:38:18
16.
0
13:24
17.
0
57:07
18.
0
46:27
19.
0
1:49:18
20.
0
25:39
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟