اضافه کردن Counter-Strike سرور به نظارت

سلام بچه ها! شما می توانید خود را اضافه کنید Counter-Strike سرور در این صفحه برای نظارت بر در وب سایت ما بدون هیچ گونه پرداخت و ثبت نام.

مهم نیست که اگر تو می خواهی سرور خود و یا یکی از مورد علاقه که در آن شما لذت بردن از بازی با دوستان اضافه کنید. ما خوشحال برای دیدن اینجا همه: میزبان سرور و یا فقط بازیکنان. این آسان است: آدرس سرور را وارد کنید، روی "اضافه کردن" و از آن سرور لحظه خواهد شد در نظارت اضافه شده است.

وجود دارد دیگر سود: شما این شانس را به رعایت آمار سرور خود، امتیاز سرور دریافت، به اشتراک گذاری لینک سرور شخصی و غیره ما واقعا امیدواریم که ما می تواند به شما کمک کند به ترویج سرور خود را در وب است. موفق باشید!

Russia
+79017741785
info@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79017741785
info@tsarvar.com