نقشه jb_spy_vs_spy_beta7: فایل های دانلود، تصاویر نقشه

دانلود نقشه
jb_spy_vs_spy_beta7.zip 17.3MB
اضافه کردن به علاقه مندی ها نقشه
نقشه در مورد علاقه است
نقشه سهم به دوستان
سرور
1
بازیکنان
2
رتبه
0
فایل های نقشه
maps
jb_spy_vs_spy_beta7.bsp 41.5MB
jb_spy_vs_spy_beta7.jpg 270.9KB
jb_spy_vs_spy_beta7.kv 635B
jb_spy_vs_spy_beta7.nav 315.9KB
resource
overviews
jb_spy_vs_spy_beta7_radar.dds 682.8KB