نقشه cs_assault_mega: فایل های دانلود، تصاویر نقشه

دانلود نقشه
cs_assault_mega.zip 790.1KB
اضافه کردن به علاقه مندی ها نقشه
نقشه در مورد علاقه است
نقشه سهم به دوستان
سرور
1
بازیکنان
4
رتبه
0
فایل های نقشه
cs_assault_mega.bsp 2.5MB