دعوت از 10 نفر از دوستان به سایت
و دریافت رایگان boost برای سرور خود را

آسان است:

1

ثبت نام در سایت

Quick login:
Login by e-mail:
Registration
Restore password
2

ارسال دعوت لینک به دوستان

3

حتی برای 10 کاربران ثبت نام شما `خواهید از سرور رایگان boost (Counter-Strike 1.6 یا Global Offensive) در سایت به مدت 7 روز