دانلود Counter-Strike GO (Global Offensive) نصب، فایل

دانلود فایل بدون هیچ گونه پرداخت و ثبت نام:

Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part1.rar
بخش فایل № 1
حجم فایل
1.9GB
فرمت فایل
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part2.rar
بخش فایل № 2
حجم فایل
1.9GB
فرمت فایل
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part3.rar
بخش فایل № 3
حجم فایل
475.0MB
فرمت فایل
rar