اهدا Tsarvar

اگر شما لذت بردن از سایت ما و می خواهید به Tsarvar پیشرفت است، شما می توانید پروژه مالی کمک کند. همه پول دریافت عنوان یک کمک مالی، به توسعه بخش های جدید از سایت بروید و بهبود رابط از فصل جاری است.

تاریخ و اهدای جزئیات محرمانه است. اگر شما می خواهید به انتشار کمک مالی خود را برای بازدید کنندگان، تیک "انتشار".

انتخاب مقدار انتقال
USD
انتقال
متشکرم
مدیریت Tsarvar صمیمانه از شما سپاسگزارم برای ارائه حمایت های مادی به پروژه ما! ما همچنان به توسعه کاربر پسند و مفید سایت با کیفیت بالا برای طرفداران Counter-Strike. با تشکر از شما دوست!