Υπηρέτης CS 1.6  CSDM <> HNS @ sunwell.hu 46.38.62.138:27019

Online
46.38.62.138:27019
Connect
Add to favorites
Server είναι το φαβορί
0
Like server
Likes

Server players activity

0
0
23
23
23
23
24
25
25
25
25
25
20
19
19
19
19
19
20
22
22
22
22
22
22/36
Discount promotion! — 20% for the first promotion
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
1.
0
5:02:24
2.
0
5:02:24
3.
0
5:02:24
4.
0
5:02:24
5.
0
5:02:24
6.
0
5:02:24
7.
0
5:02:24
8.
0
5:02:24
10.
0
5:02:24
11.
0
5:02:24
12.
0
5:02:24
13.
0
5:02:24
14.
0
5:02:24
15.
0
5:02:24
16.
0
5:02:24
17.
0
5:02:24
18.
0
5:02:24
19.
0
5:02:24
20.
0
5:02:24
21.
0
5:02:24
22.
0
5:02:24
1.
0
4:52:59
2.
0
4:52:59
3.
0
4:52:59
4.
0
4:52:59
5.
0
4:52:59
6.
0
4:52:59
7.
0
4:52:59
8.
0
10:22:30
9.
0
10:22:30
10.
0
10:22:30
11.
0
10:22:30
12.
0
10:22:30
13.
0
15:15:29
14.
0
10:22:30
15.
0
15:15:29
16.
0
10:22:30
17.
0
10:22:30
18.
0
10:22:30
19.
0
16:13:22
20.
0
5:50:52
Χρειάζεστε συνδεθείτε στο site για συνομιλία
Θέλετε να τοποθετήσετε αυτόν το διακομιστή για να το web site σας;