máy chủ Nier: Automata | DeathMatch Server | CS:S | v34 | v34.wandergame.net:27047

connect v34.wandergame.net:27047

giá 170

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
6
5
9
0
8
7
11
0
9
10
9
10
0
11
7
8
0
5
5
5
5
0
5
5
số lượng người chơi
5
/
32
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
25
00:01
2.
24
00:01
3.
23
00:01
4.
8
00:01
cầu thủ hàng đầu
1.
1953
16:52:32
2.
1543
24:57:49
3.
1505
28:48:20
4.
1501
38:03:51
5.
1159
9:28:56
6.
807
7:36:00
7.
602
15:19:41
8.
522
23:29:31
9.
333
3:11:35
10.
333
2:56:02
11.
326
3:43:21
12.
324
2:09:00
13.
324
4:45:47
14.
310
2:28:47
15.
298
3:54:55
16.
287
1:12:28
17.
271
2:34:14
18.
261
6:36:02
19.
257
2:34:19
20.
255
12:50
21.
255
02:58
22.
255
02:06
23.
255
01:58
26.
255
06:01
27.
255
06:14
28.
255
05:08
29.
255
08:45
30.
255
10:10
31.
255
02:02
32.
254
03:05
33.
254
02:25
34.
254
05:56
35.
245
4:10:04
36.
235
58:38
37.
226
1:56:30
38.
225
1:58:07
39.
219
1:36:27
40.
215
1:38:41
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
de_russia_v3
100.0%
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?