máy chủ Nier: Automata | DeathMatch Server | CS:S | v34 | v34.wandergame.net:27047

connect v34.wandergame.net:27047

giá 204

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
7
0
7
8
8
10
9
9
0
8
5
5
6
5
5
0
6
5
5
6
6
5
0
7
số lượng người chơi
7
/
32
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
26
00:01
2.
16
00:01
3.
14
05:26
4.
12
06:24
5.
11
00:01
6.
9
00:01
cầu thủ hàng đầu
1.
3505
50:12:34
2.
1501
15:01:00
3.
717
5:43:22
4.
605
2:40:05
5.
545
27:10:27
6.
503
9:34:09
7.
486
6:05:37
8.
467
3:44:54
9.
434
3:06:08
10.
416
4:12:41
11.
404
6:53:25
12.
348
5:37:07
13.
340
6:52:44
15.
334
4:44:21
16.
326
3:17:58
17.
317
2:12:15
18.
312
3:50:01
19.
299
7:14:10
20.
293
1:07:47
21.
268
2:44:50
22.
268
2:00:24
23.
265
2:22:30
24.
256
09:45
25.
255
05:44
26.
255
01:28
27.
255
20:15
28.
255
1:47:17
29.
255
04:52
31.
255
03:11
32.
255
13:08
33.
255
03:27
34.
255
06:56
35.
255
07:07
36.
255
05:04
37.
255
14:08
38.
255
01:47
39.
255
11:48:02
40.
254
13:42
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
de_russia_v3
100.0%
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?