máy chủ |>--RASSLABYXA.ru--<|_7_ZOMBIE-> PROPS+AMMO+AERO Knife [<10ping cs2.rasslabyxa.ru:27019

connect cs2.rasslabyxa.ru:27019

giá 334

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
12
12
12
0
12
12
12
0
12
12
12
0
12
12
12
0
12
13
12
0
12
13
13
13
số lượng người chơi
13
/
32
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
3
61:09:27
2.
0
61:09:27
5.
0
61:09:27
6.
0
61:09:27
7.
0
61:09:27
8.
0
61:09:27
9.
0
61:09:27
10.
0
61:09:27
11.
0
61:09:27
12.
0
28:43
13.
0
61:09:27
cầu thủ hàng đầu
1.
5738
177:34:05
2.
4096
72:29:10
3.
2761
68:26:19
4.
2107
72:31:59
5.
2018
92:26:48
6.
1895
28:33:28
7.
1661
47:33:46
8.
1619
16:20:40
9.
1402
26:15:24
10.
1351
11:29:08
11.
1340
4660:20:15
12.
1160
17:01:24
13.
1093
4660:20:15
14.
1076
4660:20:15
15.
1075
5:35:17
16.
1073
4660:20:15
17.
1070
4660:20:15
18.
1045
12:50:02
19.
931
59:12:31
20.
904
13:22:05
22.
884
18:28:39
24.
859
4660:20:15
25.
856
4660:20:15
26.
849
4660:20:15
27.
841
4660:20:15
28.
840
4660:20:15
29.
825
4660:20:15
30.
815
4660:20:15
31.
815
4660:20:15
32.
811
4660:20:15
33.
799
4660:20:15
34.
789
4660:20:15
35.
789
4660:20:15
36.
777
8:12:44
37.
770
16:15:13
38.
733
29:58:14
39.
659
23:49:57
40.
650
3:58:34
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
Không có thông tin bản đồ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
zm_wtfhax_v6
5.6%
zm_zombie_payne
4.8%
zm_little_italy_v3
4.7%
zm_resident_helicopter_v3
4.0%
ze_potc_v3_4fix
4.0%
zm_dust_elegant
4.0%
zm_muhosransk_b1
4.0%
zm_little_city_v6
4.0%
ze_jurassicpark_c1v4
3.2%
zm_zombie_beach_finale
3.2%
zm_dust2_papys_aperos4_2
3.2%
zm_lila_hacker
3.2%
ze_military_escape
3.2%
zm_desert_hotdog
3.2%
zm_krusty_krab_a2
2.4%
zm_italy_elegant
2.4%
zm_firewall_playground_v2
2.4%
zm_stab_town_panic_v4
2.4%
zm_day_lego_v2_fix
2.4%
zm_assault_b4
2.4%
bản đồ cuối
2h 25m
ze_military_escape
MAX 13
AVG 12
3h 44m
zm_zombie_beach_finale
MAX 12
AVG 11
5h 3m
zm_day_lego_v2_fix
MAX 14
AVG 12
6h 23m
zm_dust2_papys_aperos4_2
MAX 13
AVG 12
7h 42m
zm_gorodok_v1
MAX 12
AVG 12
9h 1m
zm_lila_hacker
MAX 13
AVG 12
10h 20m
zm_wtfhax_v6
MAX 13
AVG 12
14h 18m
zm_zombiechaos_rebuilt3_fixed
MAX 13
AVG 12
16h 56m
ze_potc_v3_4fix
MAX 13
AVG 12
18h 15m
zm_cube_v5_final
MAX 12
AVG 12
19h 34m
zm_moonlight_v2
MAX 12
AVG 12
20h 53m
ze_bp-infested-prison_b1a
MAX 12
AVG 12
22h 13m
zm_assault_b4
MAX 13
AVG 12
1d 51m
zm_fubar_towers_v5
MAX 12
AVG 12
1d 2h 10m
zm_firewall_playground_v2
MAX 12
AVG 12
1d 3h 29m
zm_italy_elegant
MAX 16
AVG 13
1d 6h 7m
zm_muhosransk_b1
MAX 13
AVG 12
1d 10h 4m
zm_little_city_v6
MAX 13
AVG 12
1d 12h 42m
zm_citylife_big
MAX 12
AVG 12
1d 15h 20m
ze_jurassicpark_c1v4
MAX 12
AVG 12
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?