máy chủ [v34]DeathMatch Server[No-Steam] Vip бесплатно 92.126.121.142:27260

connect 92.126.121.142:27260

giá 91

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
0
12
12
12
0
12
12
13
số lượng người chơi
13
/
52
bản đồ hiện tại
cầu thủ hiện tại
1.
107
1:58:47
2.
103
10:51
3.
63
35:02
4.
40
10:51
5.
35
10:51
6.
26
10:51
9.
0
10:51
10.
0
10:51
12.
0
10:51
cầu thủ hàng đầu
1.
3769
38:26:53
2.
3288
2:32:02
3.
2667
22:19:00
4.
2196
41:39:56
5.
2107
7:18:27
6.
2004
25:18:02
7.
1973
21:03:32
8.
1907
13:27:52
9.
1762
10:53:24
10.
1521
10:33:02
11.
1518
10:21:23
12.
1510
11:08:30
13.
1483
6:57:23
14.
1441
9:45:46
15.
1422
17:41:15
16.
1403
4:57:34
17.
1357
7:12:04
18.
1299
8:57:36
20.
1222
7:28:18
21.
1222
8:00:36
22.
1159
6:34:31
23.
1156
6:08:36
24.
1103
8:10:00
25.
1078
4:57:13
26.
1046
4:28:57
27.
1045
3:46:30
28.
1042
7:25:00
29.
1008
7:02:48
31.
953
5:50:22
32.
949
11:00:54
33.
932
5:40:07
34.
932
6:24:41
35.
926
3:26:05
36.
924
6:46:11
37.
922
4:26:30
38.
897
9:03:35
39.
870
6:15:50
40.
865
4:52:06
Nhìn toàn đầu danh sách cầu thủ
máy chủ trò chuyện
thống kê Maps
awp_india_v2
32.8%
awp_lego_2
10.9%
aim_deagle
9.1%
awp_lego_2010
7.3%
$2000$
5.5%
awp_aztech
5.5%
aim_ag_texture2_modified_v2
5.5%
awp_leet
5.5%
$3000$
5.4%
cs_kismayo
3.6%
$20000$
1.8%
de_dust2
1.8%
cs_mansion_s_real
1.8%
aim_crazyjump_simpsons07
1.8%
aim_deagle7k
1.8%
bản đồ cuối
2h 48m
awp_aztech
MAX 12
AVG 12
6h 46m
$3000$
MAX 13
AVG 11
8h 5m
awp_lego_2
MAX 12
AVG 12
1d 6h 32m
awp_lego_2010
MAX 12
AVG 12
1d 11h 48m
aim_ag_texture2_modified_v2
MAX 12
AVG 12
1d 15h 46m
$20000$
MAX 12
AVG 12
1d 21h 2m
aim_deagle7k
MAX 13
AVG 13
1d 22h 22m
$2000$
MAX 16
AVG 13
2d 2h 20m
awp_leet
MAX 13
AVG 11
2d 6h 18m
de_dust2
MAX 12
AVG 12
2d 7h 37m
aim_deagle
MAX 12
AVG 12
2d 14h 10m
cs_kismayo
MAX 12
AVG 12
2d 16h 47m
aim_crazyjump_simpsons07
MAX 12
AVG 12
2d 19h 25m
cs_mansion_s_real
MAX 7
AVG 7
Bạn có muốn chèn máy chủ này lên trang web của bạn?